Záleží nám
na profesionalite,
dôvere
a priateľstve.
polaris
 

PREČO MY?

kvetinka dlhoročné skúsenosti

kvetinka spoľahlivosť

kvetinka spokojnosť klientov

kvetinka zodpovedný prístup

O SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby na slovenskom podnikateľskom trhu už od roku 1991, kedy bola založená spoločníkmi Katarínou Bohdalovou a Waltrom Stinglom. Našim klientom poskytujeme komplexný servis služieb v oblasti ekonómie ako je vedenie účtovníctva a miezd pre podnikateľské subjekty, daňové poradenstvo, audit, konsolidácia a súvisiace služby v oblasti ekonomického poradenstva.

Ponúkame komplexné a kvalitné poradenské služby na profesionálnej úrovni nielen pre podnikateľské subjekty ale i pre ďalšie, napríklad neziskové organizácie. Snažíme sa vždy nachádzať tie najvýhodnejšie produkty a riešenia podľa individuálnych predstáv.

V priebehu 19 rokov našej činnosti sme získali kontakty aj s inými účtovnými, poradenskými a audítorskými firmami v zahraničí. Blízke kontakty máme so spriaznenými firmami v Rakúsku, Nemecku, v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku, ako aj vo Francúzsku. Kontakty a vzájomná výmena informácií na medzinárodnej úrovni nám poskytujú ponúknuť služby zákazníkom so zahraničným kapitálom priamo v nadväznosti na komplexné riešenie problematiky podľa sídla a pôvodu kapitálu. Spolupracovali sme so zahraničnými expertmi pri oceňovaní podnikov a pri revízii programov PHARE. Boli sme členmi medzinárodného tímu pri oceňovaní PKB a.s. Žilina pre vstup zahraničného kapitálu skupiny DEXIA.

V priebehu posledných rokov sme vykonali niekoľko auditov finančných výkazov zostavených v súlade s podmienkami stanovenými pre projekty 6. rámcového programu. Ide o program, ktorý je hlavným finančným nástrojom Európskej únie pre podporu výskumu a vývoja v rámci európskej spolupráce.

Naša spoločnosť zaručuje maximálnu diskrétnosť pri manipulácii s dátami klientov, s ktorými v priebehu spracovávania zákazky príde do styku.

Zároveň nezabúdame ani na ochranu pre našich klientov a preto je naša spoločnosť na všetky svoje činnosti, ktoré im poskytujeme poistená.

Jednou z našich doplnkových služieb je mesačník „Daňová informácia“, ktorou pravidelne informujeme našich klientov o aktuálnych problémoch a zmenách v daňovej, ekonomickej, účtovnej, mzdovej a sociálnej oblasti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Náš kolektív pozostáva z jedenástich stálych pracovníkov a z niekoľkých externistov a špecialistov. Zamestnanci prechádzajú trvalým systémom vzdelávania. Výhodou spojenia odborností daňového poradcu a audítora je vždy komplexný pohľad na overované skutočnosti a ich posudzovanie tak z účtovného ako aj daňového hľadiska. Pri spolupráci s klientom sa sústredíme na vytvorenie vzťahu založenom na vzájomnej dôvere. Pri poskytovaní služieb využívame aj naše jazykové znalosti ako je francúzština, nemčina a angličtina. V týchto jazykoch vieme vyhotoviť aj výkazy a výsledky účtovníctva, resp. auditu.

O zabezpečenie kvalitných služieb našim zákazníkom sa starajú predovšetkým:

Ing. Katarína Bohdalová, konateľka a spoločníčka
audítorka – č. licencie 326
daňová poradkyňa – č. osvedčenia 334/94
nemecký a francúzsky jazyk

Ing. Jana Košťálová
audítorka – č. licencie 550
asistentka daňového poradcu – č. osvedčenia A – 226/2001

Osobné konzultácie radi poskytneme v priestoroch našej spoločnosti, ktoré sa nachádzajú neďaleko centra mesta, v tichej štvrti mestskej časti Petržalka, prípadne podľa potrieb našich klientov priamo u nich.

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

Naša spoločnosť je členom Slovenskej komory audítorov (č. licencie 44), Zväzu účtovníkov a taktiež je členom medzinárodnej organizácie Polaris International združujúcej účtovníkov a audítorov.

Naša sesterská spoločnosť TOP AUDIT Consulting, k.s. má oprávnenie na výkon daňového poradcu a je členom Slovenskej komory daňových poradcov (č. osvedčenia 32/98).